Tôn Thép Sáng Chinh: Bảng giá thép ống các loại mới nhất

Đặc điểm nổi bật thép ống Sáng Chinh

✅ Thép ống các loại tại Sáng Chinh ⭐Kho thép ống uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
✅ Thép ống chính hãng ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại thép ống
Thép Ống
Thép Ống

Bảng giá thép ống mạ kẽm tại Tôn Thép Sáng Chinh mới nhất hôm nay ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Download
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21  1.6 ly  4,642  169  28.800  157.939 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21  1.9 ly  5,484  169  29.400  136.475 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21  2.1 ly  5,938  169  27.300  162.107 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21  2.3 ly  6,435  169  27.300  175.676 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21  2.3 ly  7,26  169  27.300  198.198 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  29.400  174.430 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  28.800  200.477 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  27.300  210.319 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  27.300  226.208 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  27.300  255.528 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  29.400  222.146 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  28.800  255.974 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  27.300  266.503 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  27.300  292.711 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  27.300  312.858 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  27.300  324.488 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  27.300  358.394 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  27.300  393.120 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  29.400  282.740 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  28.800  326.448 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  27.300  340.349 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  27.300  370.188 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  27.300  416.052 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  27.300  460.551 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  27.300  507.780 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  1.6 ly  11  52  29.400  323.400 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  28.800  374.256 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  27.300  390.390 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  27.300  425.607 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  27.300  463.554 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.6 ly  17,5  52  27.300  477.750 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.7 ly  18,14  52  27.300  495.222 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  2.9 ly  19,38  52  27.300  529.074 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  3.2 ly  21,42  52  27.300  584.766 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1  3.6 ly  23,71  52  27.300  647.283 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  1.9 ly  16,3  37  28.800  469.440 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  2.1 ly  17,97  37  27.300  490.581 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  2.3 ly  19,612  37  27.300  535.408 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  2.6 ly  22,158  37  27.300  604.913 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  2.7 ly  22,85  37  27.300  623.805 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  2.9 ly  24,48  37  27.300  668.304 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  3.2 ly  26,861  37  27.300  733.305 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  3.6 ly  30,18  37  27.300  823.914 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9  4.0 ly  33,1  37  27.300  903.630 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.1 ly  22,85  27  27.300  623.805 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.3 ly  24,96  27   27.300  681.408 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.5 ly  27,04  27  27.300  738.192 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.6 ly  28,08  27  27.300  766.584 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.7 ly  29,14  27  27.300  795.522 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  2.9 ly  31,37  27  27.300  856.401 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  3.2 ly  34,26  27  27.300  935.298 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  3.6 ly  38,58  27  27.300  1.053.234 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6  4.0 ly  42,4  27  27.300  1.157.520 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.1 ly  26,8  27  27.300  731.640 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.3 ly  29,28  27  27.300  799.344 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.5 ly  31,74  27  27.300  866.502 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.6 ly  32,97  27  27.300  900.081 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.7 ly  34,22  27  27.300  934.206 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  2.9 ly  36,83  27  27.300  1.005.459 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  3.2 ly  40,32  27  27.300  1.100.736 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  3.6 ly  45,14  27  27.300  1.232.322 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  4.0 ly  50,22  27  27.300  1.371.006 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3  4.5 ly  55,8  27  27.300  1.523.340 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  2.5 ly  41,06  16  27.300  1.120.938 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  2.7 ly  44,29  16  27.300  1.209.117 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  2.9 ly  47,48  16  27.300  1.296.204 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  3.0 ly  49,07  16  27.300  1.339.611 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  3.2 ly  52,58  16  27.300  1.435.434 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  3.6 ly  58,5  16  27.300  1.597.050 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  4.0 ly  64,84  16  27.300  1.770.132 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  4.5 ly  73,2  16  27.300  1.998.360 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114  5.0 ly  80,64  16  27.300  2.201.472 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3  3.96 ly  80,46  10  27.500  2.212.650 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3  4.78 ly  96,54  10  27.500  2.654.850 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3  5.16 ly  103,95  10  27.500  2.858.625 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3  5.56 ly  111,66  10  27.500  3.070.650 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3  6.35 ly  126,8  10  27.500  3.487.000 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168  3.96 ly  96,24  10  27.500  2.646.600 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168  4.78 ly  115,62  10  27.500  3.179.550 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168  5.16 ly  124,56  10  27.500  3.425.400 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168  5.56 ly  133,86  10  27.500  3.681.150 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168  6.35 ly  152,16  10  27.500  4.184.400 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1  3.96 ly  126,06  7  28.200  3.554.892 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1  4.78 ly  151,56  7  28.200  4.273.992 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1  5.16 ly  163,32  7  28.200  4.605.624 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1  5.56 ly  175,68  7  28.200  4.954.176 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1  6.35 ly  199,86  7  28.200  5.636.052

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Bảng giá thép ống đen tại Tôn Thép Sáng Chinh mới nhất hôm nay ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Download
✅ Thép ống đen Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.050  71.910 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.050  78.644 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.050  85.378 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.050  98.605 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.050  105.099 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  1.8 ly  5,17  168  21.050  108.829 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  2.0 ly  5,68  168  20.450  116.156 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 21  2.5 ly  7,76  168  20.450  158.692 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.0 ly  3,8  113  23.550  89.490 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.1 ly  4,16  113  23.550  97.968 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.2 ly  4,52  113  23.550  106.446 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.4 ly  5,23  113  22.350  116.891 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.5 ly  5,58  113  22.350  124.713 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  1.8 ly  6,62  113  21.050  139.351 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  2.0 ly  7,29  113  20.450  149.081 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  2.5 ly  8,93  113  20.450  182.619 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 27  3.0 ly  10,65  113  20.450  217.793 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.0 ly  4,81  80  23.550  113.276 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.1 ly  5,27  80  23.550  124.109 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.2 ly  5,74  80  23.550  135.177 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.4 ly  6,65  80  22.350  148.628 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.5 ly  7,1  80  22.350  158.685 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  1.8 ly  8,44  80  21.050  177.662 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  2.0 ly  9,32  80  20.450  190.594 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  2.5 ly  11,47  80  20.450  234.562 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  2.8 ly  12,72  80  20.450  260.124 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  3.0 ly  13,54  80  20.450  276.893 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 34  3.2 ly  14,35  80  20.450  293.458 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.0 ly  6,1  61  23.550  143.655 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.1 ly  6,69  61  23.550  157.550 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.2 ly  7,28  61  23.550  171.444 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.4 ly  8,45  61  22.350  188.858 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.5 ly  9,03  61  22.350  201.821 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  1.8 ly  10,76  61  21.050  226.498 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  2.0 ly  11,9  61  20.450  243.355 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  2.5 ly  14,69  61  20.450  300.411 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  2.8 ly  16,32  61  20.450  333.744 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  3.0 ly  17,4  61  20.450  355.830 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  3.2 ly  18,47  61  20.450  377.712 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 42  3.5 ly  20,02  61  20.450  409.409 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  2.0 ly  13,64  52  20.450  278.938 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  2.5 ly  16,87  52  20.450  344.992 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  2.8 ly  18,77  52  20.450  383.847 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  2.9 ly  19,4  52  20.450  396.730 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  3.0 ly  20,02  52  20.450  434.767 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  3.2 ly  21,26  52  20.450  409.409 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  3.4 ly  22,49  52  20.450  459.921 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  3.8 ly  24,91  52  20.450  509.410 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  4.0 ly  26,1  52  20.450  533.745 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  4.5 ly  29,03  52  20.450  593.664 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 49  5.0 ly  32  52  20.450  654.400 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  1.1 ly  9,57  37  23.550  225.374 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  1.2 ly  10,42  37  23.550  245.391 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  1.4 ly  12,12  37  22.350  270.882 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  1.5 ly  12,96  37  22.350  289.656 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  1.8 ly  15,47  37  21.050  325.644 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  2.0 ly  17,13  37  20.450  350.309 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  2.5 ly  21,23  37  20.450  434.154 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  2.8 ly  23,66  37  20.450  483.847 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  2.9 ly  24,46  37  20.450  500.207 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  3.0 ly  25,26  37  20.450  516.567 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  3.5 ly  29,21  37  20.450  597.345 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  3.8 ly  31,54  37  20.450  644.993 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  4.0 ly  33,09  37  20.450  676.691 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 60  5.0 ly  40,62  37  20.450  830.679 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  1.1 ly  12,13  27  23.550  285.662 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  1.2 ly  13,21  27  23.550  311.096 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  1.4 ly  15,37  27  22.350  343.520 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  1.5 ly  16,45  27  22.350  367.658 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  1.8 ly  19,66  27  21.050  413.843 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  2.0 ly  21,78  27  20.450  445.401 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  2.5 ly  27,04  27  20.450  552.968 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  2.8 ly  30,16  27  20.450  616.772 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  2.9 ly  31,2  27  20.450  638.040 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  3.0 ly  32,23  27  20.450  659.104 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  3.2 ly  34,28  27  20.450  701.026 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  3.5 ly  37,34  27  20.450  763.603 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  3.8 ly  40,37  27  20.450  825.567 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  4.0 ly  42,38  27  20.450  866.671 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  4.5 ly  47,34  27  20.450  968.103 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 76  5.0 ly  52,23  27  20.450  1.068.104 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  2.8 ly  35,42  24  20.450  724.339 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  2.9 ly  36,65  24  20.450  749.493 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  3.0 ly  37,87  24  20.450  774.442 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  3.2 ly  40,3  24  20.450  824.135 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  3.5 ly  43,92  24  20.450  898.164 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  3.8 ly  47,51  24  20.450  971.580 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  4.0 ly  49,9  24  20.450  1.020.455 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  4.5 ly  55,8  24  20.450  1.141.110 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  5.0 ly  61,63  24  20.450  1.260.334 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 90  6.0 ly  73,07  24  20.450  1.494.282 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  1.4 ly  23  16  22.350  514.050 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  1.8 ly  29,75  16  21.050  626.238 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  2.0 ly  33  16  20.450  674.850 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  2.4 ly  39,45  16  20.450  806.753 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  2.5 ly  41,06  16  20.450  839.677 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  2.8 ly  45,86  16  20.450  937.837 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  3.0 ly  49,05  16  20.450  1.003.073 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  3.8 ly  61,68  16  20.450  1.261.356 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  4.0 ly  64,81  16  20.450  1.325.365 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  4.5 ly  72,58  16  20.450  1.484.261 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  5.0 ly  80,27  16  20.450  1.641.522 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 114  6.0 ly  95,44  16  20.450  1.951.748 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 141  3.96 ly  80,46  10  20.450  1.645.407 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 141  4.78 ly  96,54  10  20.450  1.974.243 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 141  5.16 ly  103,95  10  20.450  2.125.778 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 141  5.56 ly  111,66  10  20.450  2.283.447 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 141  6.35 ly  126,8  10  20.450  2.593.060 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 168  3.96 ly  96,24  10  20.450  1.968.108 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 168  4.78 ly  115,62  10  20.450  2.364.429 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 168  5,16 ly  124,56  10  20.450  2.547.252 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 168  5,56 ly  133,86  10  20.450  2.737.437 download bảng báo giá thép ống đen
✅ Thép ống đen Phi 168  6.35 ly  152,16  10  20.450  3.111.672

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Tham khảo chi tiết: Bảng giá thép ống đen

Giá thép ống đen (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống đen (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống đen (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm tại Tôn Thép Sáng Chinh nhúng nóng mới nhất hôm nay ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Download
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21  1,05  3,1  169  21.700  67.270 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21  1,35  3,8  169  21.700  82.460 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21  1,65  4,6  169  21.700  99.820 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4  1,05  3,8  127  21.700  82.460 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4  1,15  4,3  127  21.700  93.310 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4  1,35  4,8  127  21.700  104.160 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4  1,65  5,8  127  21.700  125.860 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27  1,05  3,8  127  21.500  81.700 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27  1,35  4,8  127  21.500  103.200 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27  1,65  6,2  127  21.500  133.300 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34  1,05  5,04  102  21.500  108.360 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34  1,35  6,24  102  21.500  134.160 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34  1,65  7,92  102  21.500  170.280 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34  1,95  9,16  102  21.500  196.940 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽ  Phi 42  1,05  6,3  61  21.500  135.450 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42  1,35  7,89  61  21.500  169.635 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42  1,65  9,64  61  21.500  207.260 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42  1,95  11,4  61  21.500  245.100 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49  1,05  7,34  61  21.500  157.810 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49  1,35  9,18  61  21.500  197.370 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49  1,65  11,3  61  21.500  242.950 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49  1,95  13,5  61  21.500  290.250 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60  1,05  9  37  21.500  193.500 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60  1,35  11,27  37  21.500  242.305 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60  1,65  14,2  37  21.500  305.300 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60  1,95  16,6  37  21.500  356.900 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76  1,05  11,2  37  21.500  240.800 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76  1,35  14,2  37  21.500  305.300 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76  1,65  18  37  21.500  387.000 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76  1,95  21  37  21.500  451.500 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90  1,35  17  37  21.500  365.500 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90  1,65  22  37  21.500  473.000 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90  1,95  25,3  37  21.500  543.950 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114  1,35  21,5  19  21.500  462.250 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114  1,65  27,5  19  21.500  591.250 download bảng báo giá thép ống mạ kẽm
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114  1,95  32,5  19  21.500  698.750

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Tham khảo thêm: Bảng báo giá thép ống mạ kẽm

Giá thép ống mạ kẽm (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống mạ kẽm (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống mạ kẽm (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387 ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

STT

Kích thước Trong lòng (mm)

Trọng lượng (kg/m)

Giá (VNĐ)

 Download
1 21.2x21x6 5.94 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
2 21.2x23x6 6.44 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
3 21.2x26x6 7.26 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
4 26.65x21x6 7.7 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
5 26.65x23x6 8.29 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
6 26.65x26x6 9.36 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
7 33.5x21x6 9.76 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
8 33.5x23x6 10.72 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
9 33.5x26x6 11.89 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
10 33.5x29x6 13.14 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
11 33.5x32x6 14.4 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
12 42.2×24.1×6 12.47 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
13 42.2x23x6 13.56 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
14 42.2×26.5×6 15.24 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
15 42.2×29.6×6 16.87 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
16 42.2×32.6×6 18.6 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
17 42.2x36x6 20.56 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
18 48.1×24.1×6 14.3 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
19 48.1x23x6 15.59 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
20 48.1x25x6 16.98 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
21 48.1×26.6×6 17.5 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
22 48.1x27x6 18.14 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
23 48.1x29x6 19.38 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
24 48.1x32x6 21.42 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
25 48.1x36x6 23.71 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
26 48.1x40x6 26.1 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
27 59.9x21x6 17.97 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
28 59.9x23x6 19.61 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
29 59.9x26x6 22.46 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
30 59.9x29x6 24.48 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
31 59.9×32.6×6 26.86 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
32 59.9x36x6 30.18 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
33 59.9x40x6 33.4 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
34 59.9x45x6 37.14 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
35 59.9x50x6 40.62 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
36 75.6x21x6 22.85 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
37 75.6x23x6 24.96 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
38 75.6x25x6 27.04 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
39 75.6x26x6 28.08 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
40 75.6x27x6 29.14 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
41 75.6x29x6 31.37 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
42 75.6x32x6 34.26 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
43 75.6x36x6 38.58 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
44 75.6x40x6 42.4 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
45 75.6x45x6 47.34 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
46 75.6x50x6 52.23 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
47 88.3x21x6 26.8 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
48 88.3x23x6 29.28 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
49 88.3x25x6 31.74 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
50 88.3x26x6 32.97 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
51 88.3×27.6×6 34.22 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
52 88.3x29x6 36.83 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
53 88.9x32x6 40.32 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
54 88.9x36x6 45.14 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
55 88.9x40x6 50.22 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
56 88.9x45x6 55.8 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
57 88.9x50x6 62.01 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
58 113.5×25.6×6 41.06 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
59 113.5x27x6 44.29 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
60 113.5×29.9×6 47.48 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
61 113.5x32x6 52.58 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
62 113.5x36x6 58.5 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
63 113.5x40x6 64.84 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
64 113.5x45x6 73.2 17,500 ~ 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387
65 113.5x50x6 80.64 17,500 ~ 23,500

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức tiêu chuẩn BS1387 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Bảng giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53 ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

TT Kích thước Trong lòng (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ)  Download
1 21.3×2.77×6 7.62 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
2 26.7×2.87×6 10.14 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
3 33.4×3.38×6 15.01 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
4 42.2×3.39×6 20.34 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
5 42.2×4.85×6 26.82 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
6 48.3×3.68×6 24.3 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
7 48.3×5.08×6 32.46 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
8 60.3×3.91×6 32.64 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
9 60.3×5.54×6 44.88 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
10 73.0×5.16×6 51.78 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
11 88.9×5.49×6 67.74 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
12 101.6×5.74×6 81.42 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
13 114.3×6.02×6 96.42 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
14 141.3×3.96×6 80.46 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
15 141.3×4.78×6 96.54 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
16 141.3×5.16×6 103.95 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
17 141.3×5.56×6 111.66 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
18 141.3×6.35×6 126.80 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
19 141.3×6.55×6 130.62 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
20 168.3×3.96×6 96.24 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
21 168.3×4.78×6 115.62 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
22 168.3×5.56×6 133.86 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
23 168.3×6.35×6 152.16 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
24 168.3×7.11×6 169.56 (Liên hệ) download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
25 219.1×4.78×6 151.56 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
26 219.1×5.16×6 163.32 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
27 219.1×5.56×6 175.68 24,600 – 29,600 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53
28 219.1×6.35×6 199.86 17,500 – 23,500 download bảng báo giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá ống thép mạ kẽm, ống thép đen Việt Đức tiêu chuẩn ASTM A53 (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

BẰNG GIÁ ỐNG KẼM HÒA PHÁT KÍCH THƯỚC LỚN CẬP NHẬT MỚI ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

STT Tên sản phẩm Kích thước (mm) Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/m) Giá tham khảo (ĐVT: 1000 đồng)  Download
1 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 3.96 6 80.46 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
2 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 4.78 6 96.54 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
3 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 5.56 6 111.66 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
4 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 6.35 6 130.62 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
5 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 3.96 L 96.24 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
6 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 4.78 6 115.62 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
7 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 5.56 6 133.86 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
8 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 6.35 6 152.16 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
9 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 4.78 6 151.56 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
10 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 5.16 6 163.32 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
11 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 5.56 6 175.68 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
12 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 6.35 6 199.86 26-28 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
13 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 6.35 6 250.5 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
14 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 7.8 6 306.06 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
15 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 9.27 6 361.68 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
16 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 4.57 6 215.82 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
17 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 6.35 6 298.2 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
18 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 8.38 6 391.02 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
19 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 4.78 6 247.74 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
20 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 6.35 6 328.02 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
21 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 7.92 6 407.52 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
22 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 9.53 68 4875 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
23 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 11.1 6 565.56 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
24 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 12.7 6 644.04 29-31 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
25 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 6.35 6 375.72 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
26 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 7.93 6 467.34 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
27 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 9.53 6 559.38 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
28 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 12.7 6 739.44 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
29 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 6.35 6 526.26 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
30 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 4572 x 7.93 6 526.26 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
31 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 9.53 6 630.96 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
32 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 11.1 6 7323 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
34 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 508 x 9.53 6 702.54 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
35 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 508 x 12.7 6 930.3 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
37 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 609.6 x 9.53 6 846.3 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng
38 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 609.6 x 12.7 6 1121.88 29-32 download bảng báo giá thép ống thép Hòa Phát chính hãng

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất.

Bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

STT Tên sản phẩm Kích thước (mm) Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/m) Giá tham khảo (VNĐ/kg)  Download
1 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 422×40 422 x 40 6 22.61 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
2 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 422×42 422 x 42 6 23.62 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
3 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 422×45 422 x 45 6 25.1 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
4 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 48.1×4.0 48.1 x 4.0 6 26.1 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
5 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 48.1×42 48.1 x 42 6 27.28 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
6 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 48.1×45 48.1 x 45 6 29.03 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
7 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 48.1×438 48.1 x 438 6 30.75 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
8 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 48.1×50 48.1 x 50 6 31.89 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
9 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 59.9×4.0 59.9 x 4.0 6 33.09 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
10 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 59.9×4.2 59.9 x 4.2 6 34.62 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
11 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 59.9×4.5 59.9 x 4.5 6 36.89 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
12 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 59.9×4.8 59.9 x 4.8 6 39.13 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
13 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 59.9×5.0 59.9 x 5.0 6 40.62 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
14 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6 x 4.0 75.6 x 4.0 6 42.38 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
15 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×4.2 75.6 x 4.2 6 44.37 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
16 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×45 75.6 x 45 6 47.34 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
17 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×4.8 75.6 x 4.8 6 50.29 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
18 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×5.0 75.6 x 5.0 6 52.23 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
19 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×52 75.6 x 52 6 54.17 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
20 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6×5.5 75.6 x 5.5 6 57.05 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
21 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 75.6.0 75.6 x 6.0 6 61.79 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
22 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×4.0 88.3 x 4.0 6 49.9 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
23 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×4.2 88.3 x 4.2 6 52.27 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
24 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×4.5 88.3 x 4.5 6 55.8 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
25 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×4.8 88.3 x 4.8 6 59.31 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
26 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×5.0 88.3 x 5.0 6 61.63 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
27 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×5.2 88.3 x 5.2 6 63.94 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
28 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×55 88.3 x 55 6 67.39 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
29 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 88.3×6.0 88.3 x 6.0 6 73.07 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
30 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×4.0 1135 x 4.0 6 64.81 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
31 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×42 1135 x 42 6 67.93 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
32 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×45 1135 x 45 6 72.58 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
33 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×4.8 1135 x 4.8 6 77.2 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
34 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×5.0 1135 x 5.0 6 80.27 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
35 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 113552 1135 x 52 6 83.33 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
36 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×55 1135 x 55 6 87.89 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày
37 Ống sắt kẽm siêu dày giá tốt 1135×6.0 1135 x 6.0 6 95.44 26-28 download bảng báo giá thép ống sắt kẽm siêu dày

Lưu ý: Giá tham khảo và thông tin kích thước có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm cụ thể.

Dưới đây là thông tin chi tiết về kích thước và giá tham khảo của các sản phẩm ống thép Hòa Phát:

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

STT Tên sản phẩm Kích thước (mm) Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/m) Giá tham khảo (VNĐ/kg)  Download
1 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.0 6 299 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
2 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.1 6 327 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
3 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.2 6 355 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
4 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.4 6 41 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
5 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.5 6 4.37 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
6 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 1.8 6 517 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
7 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 2.0 6 5.68 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
8 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 2.3 6 6.43 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
9 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 21.2 x 2.5 6 6.92 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
10 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.0 6 38 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
11 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.1 6 4.16 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
12 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.2 6 452 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
13 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.4 6 523 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
14 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.5 6 5.58 Pang cép nhat download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
15 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 1.8 6 6.62 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
16 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 2.0 6 7.29 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
17 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 2.3 6 829 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
18 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 26.65 x 2.5 6 8.93 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
19 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.0 6 481 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
20 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.1 6 527 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
21 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.2 6 5.74 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
22 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.4 6 6.65 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
23 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.5 6 7.1 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
24 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 1.8 6 8.44 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
25 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 2.0 6 9.32 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
26 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 2.3 6 10.62 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
27 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 2.5 6 11.47 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
28 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 2.8 6 12.72 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
29 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 3.0 6 13.54 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
30 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 33.5 x 3.5 6 15.54 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
31 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 1.1 6 6.69 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
32 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 1.2 6 7.28 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
33 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 1.4 6 8.45 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
34 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 1.5 6 9.03 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
35 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 1.8 6 10.76 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
36 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 2.0 6 11.9 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
37 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 2.3 6 13.58 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
38 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 2.5 6 14.69 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
39 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 2.8 6 16.32 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
40 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 3.0 6 17.4 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
41 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 42.2 x 3.2 6 18.47 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
42 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 1.2 6 8.33 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
43 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 1.4 6 9.67 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
44 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 1.5 6 10.34 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
45 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 1.8 6 12.33 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
46 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 2.0 6 13.64 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
47 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 2.3 6 15.59 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
48 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 2.5 6 16.87 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
49 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 3.0 6 20.02 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
50 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 48.1 x 3.5 6 23.1 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
51 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 1.4 6 12.12 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
52 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 1.5 6 12.96 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
53 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 50.9 x 1.8 6 15.47 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
54 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 2.0 6 17.13 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
55 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 2.3 6 19.6 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
56 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 2.5 6 21.23 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
57 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 3.0 6 25.26 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
58 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 59.9 x 3.5 6 29.21 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
59 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 1.4 6 15.37 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
60 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 1.5 6 16.45 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
61 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 1.8 6 19.66 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
62 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 2.0 6 21.78 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
63 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 2.3 6 24.95 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
64 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 2.5 6 27.04 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
65 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 2.8 6 30.16 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
66 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 3.0 6 32.23 Bang cap nhat download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
67 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 75.6 x 3.5 6 37.34 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
68 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 1.4 6 18 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
69 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 1.5 6 19.27 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
70 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 1.8 6 23.04 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
71 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 2.0 6 25.54 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
72 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 2.3 6 20.27 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
73 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 2.5 6 31.74 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
74 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 3.0 6 37.87 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
75 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 88.3 x 3.5 6 43.92 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
76 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 1.8 6 29.75 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
77 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 2.0 6 33 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
78 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 2.3 6 37.84 18-24 download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
79 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 2.5 6 41.06 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
80 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 3.0 6 49.05 Đang cập nhật download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát
81 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng, giá rẻ 113.5 x 3.5 6 56.97 Bang cap nhat download bảng báo giá thép ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Lưu ý: Giá tham khảo và thông tin cập nhật có thể thay đổi theo thời gian.

Thép Vina One là một trong những thương hiệu được ưa chuộng trong ngành công nghiệp sắt thép và vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Không những thế Vina One còn được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.

Bảng báo giá ống thép VinaOne chính hãng, chi tiết từng quy cách ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

Quy cách kích thước Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/ cây) Giá (vnd/ kg)  Download
Phi 21 1.00 2.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 21 1.20 3.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 21 1.40 4.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 27 1.00 3.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 27 1.20 4.10 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 27 1.40 5.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 27 1.80 6.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 34 1.00 4.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 34 1.20 5.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 34 1.40 6.55 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 34 1.80 7.90 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 34 2.00 6.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 42 1.20 8.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 42 1.40 9.80 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 42 1.80 11.80 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 42 2.00 14.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 42 2.30 14.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 49 1.20 7.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 49 1.40 8.60 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 49 1.80 11.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 49 2.00 13.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 49 2.30 16.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 60 1.20 9.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 60 1.40 11.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 60 1.80 13.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 60 2.00 17.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 76 1.20 11.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 76 1.40 13.70 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 76 1.80 17.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 76 2.00 21.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 90 1.40 17.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 90 1.80 21.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 90 2.00 27.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 114 1.40 21.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 114 1.80 26.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Phi 114 2.00 32.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Giá sắt hộp vinaone vuông download bảng báo giá ống thép VinaOne
 12×12 1.00 1.70 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 14×14 0.90 1.80 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 14×14 1.20 2.55 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 16×16 0.90 2.55 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 16×16 1.20 3.10 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×20 0.90 2.60 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×20 1.20 3.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×20 1.40 4.60 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×25 0.90 3.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×25 1.20 4.70 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×25 1.40 5.90 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×30 0.90 4.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×30 1.20 5.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×30 1.40 7.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×30 1.80 9.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×40 1.00 6.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×40 1.20 7.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×40 1.40 9.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×40 1.80 12.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×40 2.00 14.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×50 1.20 9.60 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×50 1.40 12.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×50 1.80 15.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×50 2.00 18.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 75×75 1.40 18.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 75×75 1.80 22.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 75×75 2.00 27.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 90×90 1.40 22.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 90×90 1.80 27.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 90×90 2.00 31.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
Giá sắt hộp VinaOne chữ nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 13×26 0.90 2.60 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 13×26 1.10 3.10 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 13×26 1.20 3.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×40 0.90 4.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×40 1.20 5.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 20×40 1.40 7.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×50 0.90 5.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×50 1.20 7.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 25×50 1.40 9.10 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×60 0.90 6.30 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×60 1.20 8.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×60 1.40 10.80 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×60 1.80 13.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×60 2.00 16.80 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×90 1.20 11.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 30×90 1.40 14.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×80 1.20 11.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×80 1.40 14.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×80 1.80 18.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 40×80 2.00 21.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×100 1.20 14.40 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×100 1.40 18.20 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×100 1.80 22.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 50×100 2.00 27.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 60×120 1.40 22.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 60×120 1.80 27.00 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne
 60×120 2.00 32.50 Đang cập nhật download bảng báo giá ống thép VinaOne

Giá tham khảo và thông tin kích thước có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm cụ thể.

Giá thép ống VinaOne chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống VinaOne chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống VinaOne chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53 ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055
STT Kích thước
Phi (Ø) x Dày (mm) x Dài
Trọng lượng Thép SeAH
(Giá tham khảo, vnđ)
 Download
Ống mạ kẽm Ống đen
1 21.3 x 2.77 x 6 (m) 7.62 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
2 26.7 x 2.87 x 6 (m) 10.14 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
3 33.4 x 3.38 x 6 (m) 15.01 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
4 42.2 x 3.39 x 6 (m) 20.34 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
5 42.2 x 4.85 x 6 (m) 26.82 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
6 48.3 x 3.68 x 6 (m) 24.3 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
7 48.3 x 5.08 x 6 (m) 32.46 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
8 60.3 x 3.91 x 6 (m) 32.64 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
9 60.3 x 5.54 x 6 (m) 44.88 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
10 73.0 x 5.16 x 6 (m) 51.78 (kg) 26.000 – 31.000 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
11 88.9 x 5.49 x 6 (m) 67.74 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
12 101.6 x 5.74 x 6 (m) 81.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
13 114.3 x 6.02 x 6 (m) 96.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
14 141.3 x 3.96 x 6 (m) 80.46 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
15 141.3 x 4.78 x 6 (m) 96.54 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
16 141.3 x 5.16 x 6 (m) 103.95 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
17 141.3 x 5.56 x 6 (m) 111.66 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
18 141.3 x 6.35 x 6 (m) 126.80 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
19 141.3 x 6.55 x 6 (m) 130.62 (kg) 26.4 – 31.6 18.400 – 25.000 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
20 168.3 x 3.96 x 6 (m) 96.24 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
21 168.3 x 4.78 x 6 (m) 115.62 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
22 168.3 x 5.56 x 6 (m) 133.86 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
23 168.3 x 6.35 x 6 (m) 152.16 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
24 168.3 x 7.11 x 6 (m) 169.56 (kg) 26.600 – 31.600 18.400 – 25.000 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
25 219.1 x 4.78 x 6 (m) 151.56 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
26 219.1 x 5.16 x 6 (m) 163.32 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
27 219.1 x 5.56 x 6 (m) 175.68 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
28 219.1 x 6.35 x 6 (m) 199.86 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
29 219.1 x 8.18 x 6 (m) 255.30 (kg) 26.600 – 31.600 18.400 – 25.000 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
30 273.1 x 5.16 x 6 (m) 240.48 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
31 273.1 x 5.56 x 6 (m) 220.02 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
32 273.1 x 6.35 x 6 (m) 250.5 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
33 273.1 x 7.80 x 6 (m) 306.06 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
34 273.1 x 9.27 x 6 (m) 361.68 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
35 323.8 x 5.16 x 6 (m) 243.3 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
36 323.8 x 5.56 x 6 (m) 261.78 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
37 323.8 x 6.35 x 6 (m) 298.26 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
38 323.9 x 8.38 x 6 (m) 391.02 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
39 355.6 x 4.78 x 6 (m) 247.74 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
40 355.6 x 6.35 x 6 (m) 328.02 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
41 355.6 x 7.92 x 6 (m) 407.52 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
42 355.6 x 9.53 x 6 (m) 487.5 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
43 355.6 x 11.1 x 6 (m) 565.56 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
44 355.6 x 12.7 x 6 (m) 644.04 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
45 406.4 x 6.35 x 6 (m) 375.72 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
46 406.4 x 7.93 x 6 (m) 467.34 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
47 406.4 x 9.53 x 6 (m) 559.38 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
48 406.4 x 12.7 x 6 (m) 739.44 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
49 457.2 x 6.35 x 6 (m) 526.26 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
50 457.2 x 7.93 x 6 (m) 526.26 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
51 457.2 x 9.53 x 6 (m) 630.96 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
52 457.2 x 11.1 x 6 (m) 732.3 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
53 508.1 x 9.53 x 6 (m) 702.54 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
54 508.1 x 12.7 x 6 (m) 930.3 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
55 609.6 x 9.53 x 6 (m) 846.3 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
56 609.6 x 12.7 x 6 (m) 1121.88 (kg) x x download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn ASTM A53 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn ASTM A53 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn ASTM A53 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387 ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055
STT Kích thước
Phi (Ø) x Dày (mm) x Dài
Trọng lượng Thép SeAH
(Giá tham khảo, vnđ)
 Download
Ống mạ kẽm Ống đen
1 21.2 x 2.1 x 6 (m) 5.94 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
2 21.2 x 2.3 x 6 (m) 6.44 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
3 21.2 x 2.6 x 6 (m) 7.26 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
4 26.65 x 2.1 x 6 (m) 7.7 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
5 26.65 x 2.3 x 6 (m) 8.29 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
6 26.65 x 2.6 x 6 (m) 9.36 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
7 33.5 x 2.1 x 6 (m) 9.76 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
8 33.5 x 2.3 x 6 (m) 10.72 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
9 33.5 x 2.6 x 6 (m) 11.89 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
10 33.5 x 2.9 x 6 (m) 13.14 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
11 33.5 x 3.2 x 6 (m) 14.4 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
12 42.2 x 2.1 x 6 (m) 12.47 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
13 42.2 x 2.3 x 6 (m) 13.56 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
14 42.2 x 2.6 x 6 (m) 15.24 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
15 42.2 x 2.9 x 6 (m) 16.87 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
16 42.2 x 3.2 x 6 (m) 18.6 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
17 42.2 x 3.6 x 6 (m) 20.56 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
18 48.1 x 2.1 x 6 (m) 14.3 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
19 48.1 x 2.3 x 6 (m) 15.59 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
20 48.1 x 2.5 x 6 (m) 16.98 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
21 48.1 x 2.6 x 6 (m) 17.5 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
22 48.1 x 2.7 x 6 (m) 18.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
23 48.1 x 2.9 x 6 (m) 19.38 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
24 48.1 x 3.2 x 6 (m) 21.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
25 48.1 x 3.6 x 6 (m) 23.71 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
26 48.1 x 4.0 x 6 (m) 26.1 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
27 59.9 x 2.1 x 6 (m) 17.97 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
28 59.9 x 2.3 x 6 (m) 19.61 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
29 59.9 x 2.6 x 6 (m) 22.16 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
30 59.9 x 2.9 x 6 (m) 24.48 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
31 59.9 x 3.2 x 6 (m) 26.86 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
32 59.9 x 3.6 x 6 (m) 30.18 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
33 59.9 x 4.0 x 6 (m) 33.1 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
34 59.9 x 4.5 x 6 (m) 37.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
35 59.9 x 5.0 x 6 (m) 40.62 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
36 75.6 x 2.1 x 6 (m) 22.85 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
37 75.6 x 2.3 x 6 (m) 24.96 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
38 75.6 x 2.5 x 6 (m) 27.04 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
39 75.6 x 2.6 x 6 (m) 28.08 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
40 75.6 x 2.7 x 6 (m) 29.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
41 75.6 x 2.9 x 6 (m) 31.37 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
42 75.6 x 3.2 x 6 (m) 34.26 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
43 75.6 x 3.6 x 6 (m) 38.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
44 75.6 x 4.0 x 6 (m) 42.4 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
45 75.6 x 4.5 x 6 (m) 47.34 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
46 75.6 x 5.0 x 6 (m) 52.23 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
47 88.3 x 2.1 x 6 (m) 26.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
48 88.3 x 2.3 x 6 (m) 29.28 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
49 88.3 x 2.5 x 6 (m) 31.74 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
50 88.3 x 2.6 x 6 (m) 32.97 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
51 88.3 x 2.7 x 6 (m) 34.22 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
52 88.3 x 2.9 x 6 (m) 36.83 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
53 88.9 x 3.2 x 6 (m) 40.32 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
54 88.9 x 3.6 x 6 (m) 45.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
55 88.9 x 4.0 x 6 (m) 50.22 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
56 88.9 x 4.5 x 6 (m) 55.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
57 88.9 x 5.0 x 6 (m) 62.01 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
58 113.5 x 2.5 x 6 (m) 41.06 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
59 113.5 x 2.7 x 6 (m) 44.29 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
60 113.5 x 2.9 x 6 (m) 47.48 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
61 113.5 x 3.2 x 6 (m) 52.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
62 113.5 x 3.6 x 6 (m) 58.5 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
63 113.5 x 4.0 x 6 (m) 64.84 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
64 113.5 x 4.5 x 6 (m) 73.2 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
65 113.5 x 5.0 x 6 (m) 80.64 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn BS1387 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn BS1387 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống SeAH tiêu chuẩn BS1387 chính hãng (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY ngày 22/07/2024

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055
STT Kích thước
Phi (Ø) x Dày (mm) x Dài
Trọng lượng Thép SeAH
(Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ)
 Download
Ống mạ kẽm Ống đen
1 42.2 x 4.0 x 6 (m) 22.61 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
2 42.2 x 4.2 x 6 (m) 23.62 (kg) x 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
3 42.2 x 4.5 x 6 (m) 25.1 (kg) x 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
4 48.1 x 4.0 x 6 (m) 26.1 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
5 48.1 x 4.2 x 6 (m) 27.28 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
6 48.1 x 4.5 x 6 (m) 29.03 (kg) 27.200 – 32.200 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
7 48.1 x 4.8 x 6 (m) 30.75 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
8 48.1 x 5.0 x 6 (m) 31.89 (kg) 27.200 – 32.200 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
9 59.9 x 4.0 x 6 (m) 33.09 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
10 59.9 x 4.2 x 6 (m) 34.62 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
11 59.9 x 4.5 x 6 (m) 36.89 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
12 59.9 x 4.8 x 6 (m) 39.13 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
13 59.9 x 5.0 x 6 (m) 40.62 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
14 75.6 x 4.0 x 6 (m) 42.38 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
15 75.6 x 4.2 x 6 (m) 44.37 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
16 75.6 x 4.5 x 6 (m) 47.34 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
17 75.6 x 4.8 x 6 (m) 50.29 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
18 75.6 x 5.0 x 6 (m) 52.23 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
19 75.6 x 5.2 x 6 (m) 54.17 (kg) x 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
20 75.6 x 5.5 x 6 (m) 57.05 (kg) x 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
21 75.6 x 6.0 x 6 (m) 61.79 (kg) x 18.200 – 24.700 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
22 88.3 x 4.0 x 6 (m) 49.9 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
23 88.3 x 4.2 x 6 (m) 52.27 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
24 88.3 x 4.5 x 6 (m) 55.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
25 88.3 x 4.8 x 6 (m) 59.31 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
26 88.3 x 5.0 x 6 (m) 61.63 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
27 88.3 x 5.2 x 6 (m) 63.94 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
28 88.3 x 5.5 x 6 (m) 67.39 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
29 88.3 x 6.0 x 6 (m) 73.07 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
30 113.5 x 4.0 x 6 (m) 64.81 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
31 113.5 x 4.2 x 6 (m) 67.93 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
32 113.5 x 4.5 x 6 (m) 72.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
33 113.5 x 4.8 x 6 (m) 77.2 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
34 113.5 x 5.0 x 6 (m) 80.27 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
35 113.5 x 5.2 x 6 (m) 83.33 (kg) x 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
36 113.5 x 5.5 x 6 (m) 87.89 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
37 113.5 x 6.0 x 6 (m) 95.44 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500 download BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH TRÒN SIÊU DÀY
Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Tham khảo thêm: Bảng báo giá thép ống đúc

Giá thép ống SeAH tròn siêu dày (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

Giá thép ống SeAH tròn siêu dày (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh
Giá thép ống SeAH tròn siêu dày (file ảnh) được cập nhật bởi Tôn Thép Sáng Chinh

*Lưu ý:

Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết bảng giá chi tiết mới nhất cập nhật đúng nhất giá thép thị trường hiện nay. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT.

Giá thép có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo từng đơn vị phân phối.

Các sản phẩm thép ống